Geschiedenis

Hongarije kent een lange bijzondere geschiedenis van meer dan duizend jaar. De Hongaren zijn trots op hun mooie geschiedenis van koningshuizen, helden, talloze veldslagen, uitvinders, kunstenaars en musici.

Historie van Hongarije in een notendop

Hongarije ligt in zuid-oost-Europa in het Karpatenbekken. Geografisch gezien is Hongarije een Centraal Europees land. Aangenomen wordt dat het Hongaarse volk al vanaf het jaar 1000 in het Karpatenbekken woont. Het land is ongeveer 100.000 km2 groot en telt ca 10 miljoen inwoners, waarvan eenvijfde in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, woont.

Tot de eerste wereldoorlog maakte Hongarije deel uit van het Habsburgse rijk. Toen dit rijk uiteenviel in verschillende onafhankelijke staten werd Hongarije op 3 november 1918 een republiek en na het vredesverdrag van Tiranon in 1920 moest Hongarije tweederde van zijn grondgebied afstaan. Ongeveer de helft van de Hongaarse bevolking verschoof naar de nieuwe omringende landen. Eén op de drie etnische Hongaren leeft nu als minderheid buiten de Hongaarse grenzen. Na 1945 kwam Hongarije in het Warschaupact. Op 23 oktober 1956 kwam het volk in opstand. Ondanks het hevige verzet werden de opstandelingen onder de voet gelopen. In 1989 kwam de omwenteling en sinds 1 mei 2004 is Hongarije lid van de Europese Unie.

Anal
Orgy
Blowjob
Threesome
Blowjob
Threesome
Blowjob
Creampie
Orgy
Blowjob
Threesome